Samenstellen jaarrekening

Het samenstellen van jaarrekeningen is de kerntaak van ons kantoor en wordt verzorgd door twee teams, een AGRO-team en een MKB-team. Binnen de teams is de specialistische kennis aanwezig om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Onze registeraccountant is eindverantwoordelijk voor alle jaarrekeningen die door ons worden uitgebracht.

Op basis van uw administratie stellen wij de jaarrekening samen. De jaarrekening laat niet alleen zien welk resultaat u met uw onderneming behaald heeft, maar geeft ook een analyse van dat resultaat en van de vermogenstructuur van uw onderneming. De jaarrekening geeft daarmee een goed beeld van hoe uw onderneming er financieel voorstaat.

In de jaarrekening nemen wij als accountant een zogenoemde “samenstellingsverklaring” op. Dit geeft u en andere gebruikers van de jaarrekening (zoals banken etc.) een extra zekerheid dat deze is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende wet- en regelgeving op het gebied van de financiële verslaggeving. De jaarrekening biedt een goede basis voor het maken van strategische keuzes omtrent investeringen, uitbreidingen en financieringen.