Financiële administratie

Uw administratie vormt de basis voor de jaarrekening en fiscale aangiften.

Onze werkzaamheden bestaan uit:
- Inrichten van uw administratie;
- Verzorgen van uw administratie;
- Begeleiding en controle indien u in eigen beheer uw administratie verzorgt;
- Verzorgen van uw aangiften omzetbelasting;
- Opstellen liquiditeitsoverzichten en tussentijdse rapportages tbv banken en andere instellingen.