Personeel & administratie

Een personeels- en salarisadministratie vergt nogal wat specialistische kennis.
Er dient rekening te worden gehouden met zeer diverse wet- en regelgeving.

• Welke CAO is van toepassing?
• Wat voor arbeidscontract kan ik iemand aanbieden?
• Hoe zit het met bijzondere beloningen?
• Wat moet ik doen als iemand ziek wordt?
• Welke vergoeding kan ik onbelast aan mijn werknemers verstrekken?

In de praktijk blijkt dat het voor ondernemers ondoenlijk is dit zelf allemaal te regelen. Wij hebben alle kennis op dit gebied gebundeld in ons Team Personeel & Salaris. Wij bieden u een complete service die veel verder gaat dan alleen maar een loonberekening en aangifte loonheffingen. Wij verzorgen het gehele traject van arbeidsovereenkomst tot signalering einde contractsduur en aanvragen ontslagvergunning.

Bij ons kunt u dan ook met uw volledige personeels- en salarisadministratie terecht.